Ləkə çıxardıcı (Torpaq,qan və digər çətin gedən ləkələr üçün köməkçi vasitə)

  • Həddindən artıq çirkli, yağlı və qanlı paltarların təmizlənməsində, əsas köməkçi yuyucu maddələrlə birlikdə ilkin yuma və əsas yumada istifadə olunan yuyucu vasitədir.
  • Qələvi, soda və kompleks reagent tərkiblidir.
  • Nazik və həssas parçalar üçün uyğun deyil.

Həcm: 0.5lt     1lt      5lt     20lt