Maye yuyucu vasitə / Ağ parçalar üçün

  • Ağardıcı tərkibli olmayan maye yuyucu vasitədir.
  • Maye sistemin dozaj nasosları ilə istifadə edilir.
  • Hər su temperaturunda təsirlidir.
  • Hər növ sənaye paltaryuma maşınlarında istifadəyə uyğundur.
  • Yun, ipək kimi nazik parçaların yuyulması zamanı istifadə oluna bilməz.

Həcm: 0.5lt     1lt      5lt     20lt